E-handelskalkyl

Trafik

Konvertering

Ordervärde

Omsättning: SEK

Marknad (CoS)

Produkt

Logistik

Kostnader: %

Resultat: SEK

Har du frågor om kalkylen eller vill ha hjälp att förbättra resultatet?

Emil Malmsten: emil@luxcaput.se | +46703338744 | LinkedIn

Omsättning

Trafik * Konvertering * Ordervärde = Omsättning.

Kostnader

Marknad + Produkt + Logistik = Kostnader

Resultat

Det som finns kvar av omsättning när kostnaderna för en order är betalda.

Trafik

Antalet besökare på er e-handel.

Konvertering

Hur många procent av era besökare som har handlat.

Ordervärde

Snittvärdet på alla ordrar som era kunder har lagt.

Marknad

Kostnaden för er marknadsföring.

Produkt

Landad kostnad för köpta produkter.

Logistik

Kostnad för er att hantera ordern.